Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Omida Brokers przetwarza Państwa dane osobowe zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych, a także w związku z ofertą naszych produktów przekazywanych Państwu zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznej.

Niniejsza informacja wskazuje również, w jaki sposób mogą Państwo sprawować kontrolę w odniesieniu do danych osobowych, a także informuje o zapisywaniu plików cookie na naszej stronie internetowej omida-brokers.com

Pliki cookie wykorzystujemy aby:

zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli stronę poprawnie i czytelnie wykorzystując do tego optymalną przestrzeń ekranu; zapamięta, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej portalu wybranych treści; utrzyma Twoją sesję dostępu, kiedy odwiedzasz i logujesz się do systemu lub korzystasz z innych funkcjonalności strony.

W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Facebook oraz Google, tj. Google Analytics, Facebook Pixel.  Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w  Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Więcej informacji na temat kodu Facebook i plików cookies Facebook znajdziesz w Zasady dotyczące plików cookie.

Pliki cookie marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów, w tym Google, Facebook do Twoich potrzeb i upodobań. Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie Pomocy Google AdWords.

Z analitycznych plików cookies korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych. Dzięki temu jeszcze lepiej dopasowujemy się do Twoich potrzeb i zapewniamy Ci ofertę dopasowaną do potrzeb.

Jak długo korzystamy z plików cookies?

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 
 • stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia poprzez np. wyczyszczenie przeglądarki internetowej.

Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies?

Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.

Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google, Facebook. Jednak również i w tym przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu o ta daną nie jest możliwa.

Poniżej podano również linki do odpowiednich informacji o sposobie usuwania cookies dla danej przeglądarki. Informacje te są również dostępne w zakładce „pomoc” w danej przeglądarce.

INFORMACJA O PRZETWARZNIU DANYCH OSOBOWYCH W OMIDA BROKERS

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Omida Brokers Spółka Akcyjna (dalej: Omida Brokers), Aleja Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z RODO. Z inspektorem można się kontaktować przez mail: biuro@odplus.pl lub telefonicznie: 512-136-636.

Omida Brokers przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, w celu:

 • wykonywania czynności brokerskich (np. przedstawienia najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, przygotowania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz klienta, prowadzenia negocjacji warunków ubezpieczenia), na podstawie art.6 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
 • zawarcia i realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
 • przechowywania dokumentacji dotyczącej działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, na podstawie art.6 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
 • prowadzenie rejestru skarg i reklamacji, na podstawie art.6 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia , na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO;
 • odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego – oferowania własnych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Ponadto, w zależności od formy kontaktu podstawą przetwarzania danych osobowych będzie dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (kontakt mailowy, sms, komunikatory) lub Prawo telekomunikacyjne (telefon).

Mają Państwo prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
 • żądać przeniesienia dostarczonych Omida Brokers przez Państwo danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Omida Brokers Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe;
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:

 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Omida Brokers przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO);
 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane:

 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – 10 lat od zakończenia współpracy;
 • w zakresie zawarcia i realizacji umowy – przez okres niezbędny do realizacji umowy i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa (5 lat);
 • w zakresie dochodzenia roszczeń – do momentu ich wygaśnięcia;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego – do momentu wycofania zgody / zgłoszenia sprzeciwu.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane:

Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Omida Brokers i inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Omida Brokers i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Omida Brokers (np. biuro księgowe, dostawca hostingu).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z serwisu internetowego omida-brokers.com jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości kontaktu z Omida Brokers.